De 12 archetypen van Jung

12 persoonlijkheidkenmerken van jouw doelgroep

Wat zijn de archetypen van Jung?

De meeste -zo niet alle- mensen hebben verschillende archetypen in hun persoonlijkheidsconstructie zitten. Maar over het algemeen is het zo dat er maar één archetype de neiging heeft om de persoonlijkheid te domineren.
Het is vooral nuttig om te weten wat hun motivaties en gedrag met bijkomende verwachtingen zijn en hoe jij als bedrijf en ondernemer hierop je communicatie kan aanpassen. 
Per archetype is het mogelijk deze te binden aan je bedrijf, waarbij je -door combinaties te maken- zal groeien in klantrelaties en klantbinding.

Archetypes zijn één van onze ingrediënten van de persona klantprofielen. Samen met andere ingrediënten vormen ze je marketingfundering in het creëren van ambassadeurs.

Ontdek de dominante archetypen en onthul hun diepste motivaties. Pas je communicatie slim aan om sterke klantrelaties te smeden.

Overzicht Archetypen

Wat kan je met de archetypen van Jung?

Je kunt de archetypen gebruiken in hoe je over komt als merk, door het ‘laden’ van merkassociaties. Je koppelt als het ware bepaalde waarden aan jouw bedrijf. Daarnaast wordt het met deze kennis mogelijk om je dienstverlening te optimaliseren en de klant aan je te binden. Je kunt deze inzichten ook vertalen naar je communicatie-uitingen. 

Het klantproces optimaliseren wil je zeker doen, want het levert diepgaande en lange termijn klantrelaties op. 

Als jouw organisatie een persoon was, wie zou dat dan zijn? Een held? Een rebel? Een wijs man? Dit lijkt een gekke vraag. Maar om een sterke marketingfundering te bouwen, is het antwoord op deze vraag van groot belang. Je merk persoonlijkheid geven maakt het namelijk makkelijker een relatie met klanten aan te gaan en verstevigt en verduidelijkt de communicatie.

Om de held als voorbeeld ‘toe te passen’ in je dienstverlening: deze houdt ervan in de spotlight te staan, waarbij moed, kwaliteit en deskundigheid centraal staat. Hoe meer mensen deze heldstatus zien en erkennen, waarbij de drie factoren samenkomen, des te beter. Als je dit gevoel kunt veroorzaken door je dienstverlening aan te passen, zal je de held zeker aan je binden. 

Genoeg reden dus om even stil te staan bij de beste manier om je merk karakter te geven en je klantrelaties te boosten: archetype.

De 4 EGO-persoonlijkheidstypen

De Onschuldige

 • Het doel van dit archetype is om gelukkig te zijn.
 • De grootste angst van dit persoonlijkheidstype is: gestraft worden voor het doen van iets slechts of verkeerds.
 • Zijn strategie is: de dingen goed doen.
 • Zijn talent is: geloof en optimisme.
 • De onschuldige staat ook bekend als: utopisch, traditionalistisch, naïef, mystiek, heilig, romantisch, dromer.

De Gewone Man

 • Motto: Alle mannen en vrouwen zijn gelijk geschapen.
 • Kernverlangen: verbinding maken met anderen.
 • Doel: erbij horen.
 • Grootste angst: je buitengesloten voelen of je onderscheiden van de menigte.
 • Strategie: wees down to earth.
 • Talent: realisme, empathie, gebrek aan pretentie
 • De Gewone Man staat ook bekend als: de goede oude jongen, de realist, de goede buur, de stille meerderheid.

De Held

 • Motto: Waar een wil is, is een weg.
 • Doel: deskundig meesterschap op een manier die de wereld verbetert.
 • Grootste angst: zwakte tonen, kwetsbaarheid.
 • Strategie: zo sterk en competent mogelijk zijn.
 • Zwakte: arrogantie
 • Talent: competentie en moed.
 • De held staat ook bekend als: de krijger, kruisvaarder, redder, superheld, de soldaat, drakendoder, de winnaar en de teamspeler.

De Zorggever

 • Motto: Hou van je buurman als jezelf.
 • Kernbegeerte: anderen beschermen en verzorgen.
 • Doel: anderen helpen.
 • Grootste angst: egoïsme en ondankbaarheid.
 • Strategie: dingen doen voor anderen.
 • Zwakte: martelaarschap en uitbuiting.
 • Talent: compassie, vrijgevigheid.
 • De verzorger staat ook bekend als: de heilige, altruïst, ouder, helper, supporter.

De 4 ZIEL-persoonlijkheidstypen

De Ontdekkingsreiziger

 • Kernbegeerte: de vrijheid om te ontdekken wie je bent door het verkennen van de wereld.
 • Doel: een beter, authentieker en bevredigender leven ervaren.
 • Grootste angst: bekneld raken, conformiteit en innerlijke leegte.
 • Strategie: reizen, nieuwe dingen zoeken en beleven, aan verveling ontsnappen.
 • Zwakte: doelloos rondzwerven, een ‘misfit’ worden.
 • Talent: autonomie, ambitie, trouw zijn aan de ziel.
 • De ontdekkingsreiziger staat ook bekend als: de zoeker, zwerver, individualist, bedevaartganger.

De Rebel

 • Motto: De regels zijn er om gebroken te worden.
 • Doel: omverwerpen wat niet werkt.
 • Grootste angst: machteloos of ineffectief zijn.
 • Strategie: verstoren, vernietigen of choqueren.
 • Zwakte: oversteken naar de duistere kant, misdaad

De Minnaar

 • Kerngedachte: intimiteit en ervaring.
 • Doel: een relatie hebben met mensen waar je van houdt.
 • Grootste angst: alleen zijn, een muurbloem worden, ongewenst zijn, onbemind zijn.
 • Strategie: steeds meer fysiek en emotioneel aantrekkelijk worden.
 • Talent: passie, dankbaarheid, waardering en toewijding.
 • De Minnaar staat ook bekend als: de partner, vriend, intiem, enthousiast, sensualist, echtgenoot, team-bouwer.

De Schepper

 • Kernverlangen: dingen van blijvende waarde creëren.
 • Doel: een visie realiseren.
 • Strategie: artistieke controle en vaardigheid ontwikkelen.
 • Taak: cultuur creëren, eigen visie tot uitdrukking brengen.
 • Zwakte: perfectionisme.
 • Talent: creativiteit en verbeeldingskracht.
 • De Schepper staat ook bekend als: de kunstenaar, uitvinder, vernieuwer, muzikant, schrijver of dromer.

De 4 ZELF-persoonlijkheidstypen

De Nar

 • Motto: Je leeft maar één keer.
 • Kernverlangen: om in het moment te leven met vreugde en genot.
 • Doel: een geweldige tijd hebben en de wereld verlichten.
 • Grootste angst: je vervelen of anderen vervelen.
 • Strategie: spelen, grappen maken, grappig zijn.
 • Zwakte: frivoliteit, tijd verspillen.
 • Talent: vreugde.
 • De nar staat ook wel bekend als: de dwaas, bedrieger, grapjas, practical joker of komiek.

De Wijze

 • Motto: De waarheid zal je verlossen.
 • Kernverlangen: de waarheid vinden.
 • Doel: intelligentie en analyse gebruiken om de wereld te begrijpen.
 • Grootste angst: beduveld worden, misleid worden – of onwetendheid.
 • Strategie: het zoeken naar informatie en kennis; zelfreflectie en het begrijpen van denkprocessen.
 • Zwakte: kan details voor altijd bestuderen en nooit handelen.
 • Talent: wijsheid, intelligentie.
 • De wijsgeer staat ook bekend als: de deskundige, geleerde, detective, adviseur, denker, filosoof, academicus, onderzoeker, denker, planner, professional, mentor, leraar, beschouwend.

De Magiër

 • Motto: ik laat dingen gebeuren.
 • Kernverlangen: het begrijpen van de fundamentele wetten van het universum
 • Doel: dromen waarmaken.
 • Grootste angst: onbedoelde negatieve gevolgen.
 • Strategie: een visie ontwikkelen en ermee leven.
 • Zwakte: manipulatief worden.
 • Talent: het vinden van win-win oplossingen.
 • De Magiër staat ook bekend als: de ziener, katalysator, uitvinder, charismatisch leider, sjamaan, genezer, medicijnman.

De Heerser

 • Kernbegeerte: controle.
 • Doel: een welvarend, succesvol gezin of gemeenschap creëren.
 • Grootste angst: chaos, omvergeworpen worden.
 • Zwakte: autoritair zijn, niet kunnen delegeren.
 • Talent: verantwoordelijkheid, leiderschap.
 • De Heerser staat ook bekend als: de baas, leider, aristocraat, koningin, koningin, politicus, rolmodel, manager of administrateur.

Ken jij je doelgroep?

Veel ondernemers denken hun doelgroep te kennen, maar na bovenstaande informatie, weet jij zeker dat je ze écht kent? 
Daarom durf ik te zeggen dat jij hen niet écht kent.

Je hebt ook weinig aan bovenstaande doelgroepkennis als je er vervolgens weinig mee doet. Hoe kan je hen bereiken? Via welk kanaal? En hoe kan je hen het beste aanspreken om klant te worden? Welke waarden neem je mee in je communicatie?

Om goed in te kunnen spelen op je doelgroep, dien je daarom hun persona te kennen en te begrijpen. Onze persona’s bestaan uit gemiddeld 25 ingrediënten om het totaal plaatje te geven van jouw doelgroep.

Expertise dat niet veel mensen kennen, maar wat wel essentieel is om klantrelaties mee op te bouwen.
Essentieel om nu en later te kunnen groeien.

Colin Reudink
Eigenaar Sterklant

Klantbinding creëren we samen.